Visie en Missie

De Vereniging van Christen-Historici (VCH) wil onderzoek naar geschiedenis bevorderen, vooral vanuit een christelijk perspectief, en de bezinning daarop stimuleren. Dit heeft drie aspecten:
  • Het vastleggen van de geschiedenis van christenen of christelijke organisaties;
  • Bezinning op de vraag naar specifiek christelijke visies op de geschiedenis;
  • Aandacht geven aan religie in de geschiedenis.
 
De grondslag van de VCH wordt gevormd door de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God en de gereformeerde belijdenis.
De VCH brengt haar doelstelling in de praktijk door vier keer per jaar het historisch tijdschrift Transparant uit te geven. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks activiteiten voor haar leden. Ten slotte behartigt de VCH de belangen van de VCH-leden als dit ook het doel van de vereniging dient.