Visie en missie

De Vereniging van Christen-Historici (VCH) wil onderzoek naar geschiedenis bevorderen, vooral vanuit een christelijk perspectief, en de bezinning daarop stimuleren. Dit heeft drie kanten. Enerzijds betreft dat het vastleggen van de geschiedenis van christenen of christelijke organisaties.
Maar anderzijds kan het gaan over de vraag of er een specifiek christelijke visie op de geschiedenis bestaat.

Ten slotte biedt de VCH mogelijkheden voor historici die meer aandacht willen voor religieuze elementen in de geschiedenis. Uiteraard probeert de vereniging ook de belangen van de VCH-leden te behartigen als dit ook het doel van de vereniging dient. De grondslag van de VCH wordt gevormd door de Bijbel (als het geïnspireerde Woord van God) en de gereformeerde belijdenis.

Transparant

De VCH maakt haar doelstelling bekend door vier keer per jaar het historisch tijdschrift Transparant uit te geven. Verder belegt de organisatie jaarlijks activiteiten voor haar leden.