Redactie Transparant

Corine van den Bergh
Corine van den Bergh BA
 
 
Corine (1999) volgt de Classicstrack van de master Classics and Ancient Civilisations in Leiden en specialiseert zich in het vroege christendom en de late oudheid. Daarnaast werkt ze als docent Klassieke Talen op het Van Lodenstein College in Amersfoort.
Geeske Bisschop
Geeske Bisschop MA
(beeldredacteur)

 

Geeske (1994) werkt bij de Koninklijke Verzamelingen als medewerker dienstverlening archieven. Daarvoor volgde ze de onderzoeksmaster ‘Europe 1000-1800’ aan de Universiteit Leiden en studeerde ze publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar studie werkte ze bij het onderzoeksproject ‘Huygens briefwisseling online (1606-1687)’ bij het Huygens ING, waar ze de correspondentie van Constantijn Huygens digitaliseerde.

 

Hanke van den Broek
Hanke van den Broek MA
(redactiesecretaris)
 
Hanke (1996) is journalist bij het Nederlands Dagblad. Daarvoor volgde ze de master International Relations in Historical Perspective aan de Universiteit Utrecht en behaalde ze een bachelor Geschiedenis aan dezelfde universiteit.
Noah de Jong
Noah de Jong
 
 
Noah (2001) studeert Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Daar houdt zij zich vooral bezig met de conflictanalyse en veiligheidsproblematiek van de contemporaine geschiedenis. Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam verdiept zij zich in (creatief) schrijven en literatuurwetenschap.

 

Hidde Slotboom
Hidde Slotboom MA
(hoofdredacteur)

 

Hidde (1995) is docent Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde Engels, Nederlands en geschiedenis in Leiden en Utrecht.
Matthijs van der Stoep
Matthijs van der Stoep MA
(recensieredacteur)
 
Matthijs (1996) is promovendus aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij doet daar onderzoek naar de relatie tussen antirevolutionairen en socialisten tussen 1885 en 1905. Eind 2020 rondde hij de Research Master geschiedenis af aan de Vrije Universiteit. Zijn masterscriptie ging over democratieopvatting van progressieve liberalen en antirevolutionairen.
 
Johan Visser
Johan Visser MA
 
 
Johan (1997) is promovendus aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij studeerde geschiedenis (ResMA Europa 1000-1800) en kunstgeschiedenis (BA) aan de Universiteit Leiden. Hij is vooral geïnteresseerd in vroegmoderne religiegeschiedenis. Binnen de redactie is hij verantwoordelijk voor het kort nieuws en de agenda.
Lisette van Wingerden
Lisette van Wingerden MA
 
 
Lisette (1998) heeft sinds kort haar master Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Voor deze master deed ze een bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Tijdens haar master hield ze zich vooral bezig met de Meidagen van 1940.
Sabine Wolsink
Sabine Wolsink MA
 

 

Sabine (1997) is promovenda in de systematische theologie aan de universiteit van Wenen. Ze studeerde Nederlands (BA) en Historical, Literary, and Cultural Studies (ReMA) met bijvakken in de theologie en religiegeschiedenis in Nijmegen, Leiden, Amsterdam en Halle (Saale, Duitsland).