Redactie Transparant

Vier keer per jaar geeft de Vereniging van Christen-Historici het historisch tijdschrift Transparant uit. De redactie van het blad staat onder leiding van hoofdredacteur Carolien Boender.

 

Geeske Bisschop MA, redactielid

Geeske (1994) volgde de onderzoeksmaster ‘Europe 1000-1800’ aan de Universiteit Leiden. Daarnaast studeerde ze publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Nu werkt ze bij het onderzoeksproject ‘Huygens briefwisseling online (1606-1687)’ bij het Huygens ING, waar ze de correspondentie van Constantijn Huygens digitaliseert. Binnen de redactie is zij verantwoordelijk voor de input op de website.

 

Elsbeth Blok-den Braber MA, eindredacteur

 

Carolien Boender MA, hoofdredacteur

Carolien (1989) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ze werkt momenteel aan dezelfde universiteit aan een proefschrift over het voortbestaan van stedelijk burgerschap na 1795. Haar onderzoek richt zich op Haarlem en Groningen tussen 1747 en 1848. Carolien stuurt de redactie van Transparant aan.

 

Hanke van den Broek MA, redactielid

Hanke (1996) volgde de master International Relations in Historical Perspective aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor heeft zij in Utrecht de bachelor Geschiedenis afgerond, waarbinnen zij zich vooral heeft beziggehouden met de moderne geschiedenis. Haar interesse ligt bij thema’s als conflict, mensenrechten en transitional justice.

 

Koos-jan de Jager MA, redactielid

Koos-jan (1995) is promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de rol van religie in de Indonesische oorlog, 1945-1950. Eerder studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam met een specialisatie in religiegeschiedenis. 

 

Marius de Kok MA MSc, beeldredacteur

Marius (1995) is als promovendus verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Zijn onderzoek gaat over krijgsmachtpredikanten in de Nederlandse krijgsmacht ten tijde van de Koude Oorlog. Hij studeerde maatschappijgeschiedenis en sociologie in Rotterdam en Christianity and Society in Tilburg.

 

Jasper Post

Jasper (1999) studeert geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich op dit moment bezig met de moderne politieke geschiedenis van Europa (1789-heden). Zijn interesse ligt bij thema’s als revoluties, politieke omwenteling en het gebruik van propaganda.  

 

Hidde Slotboom MA, redactiesecretaris

Hidde (1995) is promovendus aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek gaat over negatieve stereotypes van middeleeuwse wetenschap in achttiende- en negentiende-eeuwse wetenschapsgeschiedenissen. Hij studeerde Engels, Nederlands en geschiedenis in Leiden en Utrecht. Binnen de redactie verzorgt hij het secretariaat. 

 

Matthijs van der Stoep MA, redactielid

Matthijs (1996) rondde eind 2020 de Research Master geschiedenis af aan de Vrije Universiteit en is momenteel zoekende naar een promotieplek. Tijdens zijn studie hield hij zich voor namelijk bezig negentiende-eeuwse politieke geschiedenis en ideeëngeschiedenis. Zijn masterscriptie ging over democratische ideeën van progressieve liberalen en antirevolutionairen (1885-1897).

 

Johan Visser BA, redactielid

Johan (1997) studeert geschiedenis (ResMA Europa 1000-1800) en kunstgeschiedenis (BA) aan de Universiteit Leiden. Hij is vooral geïnteresseerd in vroegmoderne religiegeschiedenis. Binnen de redactie is hij verantwoordelijk voor het kort nieuws en de agenda.

 

Jos de Weerd MA, redactielid

 

Sabine Wolsink BA, redactielid

Sabine Wolsink (1997) studeerde Nederlandse taal & cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en rondt daar momenteel de onderzoeksmaster History, Literary and Cultural Studies (specialisatierichting in Literary Studies) af. Tijdens haar studie volgde ze bijvakken in de theologie en religiegeschiedenis in Amsterdam (VU, PThU), Leiden en Halle (Saale, Duitsland). Ze houdt zich voornamelijk bezig met het Nederlandse en Duitse protestantisme in de negentiende eeuw.