Redactie Transparant

Vier keer per jaar geeft de Vereniging van Christen-Historici het historisch tijdschrift Transparant uit. De redactie van het blad staat onder leiding van hoofdredacteur Carolien Boender.

 

Geeske Bisschop MA, redactielid

Geeske volgde de onderzoeksmaster ‘Europe 1000-1800’ aan de Universiteit Leiden. Daarnaast studeerde ze publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Nu werkt ze bij het onderzoeksproject ‘Huygens briefwisseling online (1606-1687)’ bij het Huygens ING, waar ze de correspondentie van Constantijn Huygens digitaliseert. Binnen de redactie is zij verantwoordelijk voor de input op de website.

 

Elsbeth Blok-den Braber MA, eindredacteur

 

Carolien Boender MA, hoofdredacteur

Carolien (1989) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ze werkt momenteel aan dezelfde universiteit aan een proefschrift over het voortbestaan van stedelijk burgerschap na 1795. Haar onderzoek richt zich op Haarlem en Groningen tussen 1747 en 1848. Carolien stuurt de redactie van Transparant aan.

 

Hanke van den Broek BA, redactielid

Hanke (1996) volgt de master International Relations in Historical Perspective aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor heeft zij in Utrecht de bachelor Geschiedenis afgerond, waarbinnen zij zich vooral heeft beziggehouden met de moderne geschiedenis. Haar interesse ligt bij thema’s als conflict, mensenrechten en transitional justice.

 

Koos-jan de Jager MA, redactiesecretaris

Koos-jan (1995) is promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de rol van religie in de Indonesische oorlog, 1945-1950. Eerder studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam met een specialisatie in religiegeschiedenis. Binnen de redactie verzorgt hij het secretariaat.

 

Marius de Kok MA MSc, beeldredacteur

Marius (1994) studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij een scriptie schreef over het reisdagboek van Dirk van Hogendorp (1797-1845). Daarnaast studeerde hij sociologie aan de Erasmus Universiteit en Christianity & Society aan de Universiteit van Tilburg. Binnen de redactie is hij verantwoordelijk voor de beeldredactie.

 

Hidde Slotboom MA, redactielid

Hidde (1995) is promovendus aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek gaat over negatieve stereotypes van middeleeuwse wetenschap in achttiende- en negentiende-eeuwse wetenschapsgeschiedenissen. Hij studeerde Engels, Nederlands en geschiedenis in Leiden en Utrecht. 

 

Jan Willem Stolk MA, redactielid

Jan Willem studeerde Boekwetenschap en Handschriftenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na onder andere een dertigjarige loopbaan in het onderwijs is hij nu met pensioen, weliswaar ingevuld met enkele bestuursfuncties. Als boekhistoricus is hij gespecialiseerd geraakt in het christelijke zeventiende-eeuwse boek. Voor die tijd heeft hij ook ervaring opgedaan als journalist en uitgever. 

 

Johan Visser BA, redactielid

Johan (1997) studeert geschiedenis (ResMA Europa 1000-1800) en kunstgeschiedenis (BA) aan de Universiteit Leiden. Hij is vooral geïnteresseerd in vroegmoderne religiegeschiedenis. Binnen de redactie is hij verantwoordelijk voor het kort nieuws en de agenda.

 

Jos de Weerd MA, redactielid

 

Sabine Wolsink BA, redactielid

Sabine Wolsink (1997) studeerde Nederlandse taal & cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en rondt daar momenteel de onderzoeksmaster Historical, Literary and Cultural Studies (specialisatierichting in Literary Studies) af. Tijdens haar studie volgde ze bijvakken in de theologie en religiegeschiedenis in Amsterdam (VU, PThU), Leiden en Halle (Saale, Duitsland). Ze houdt zich voornamelijk bezig met het Nederlandse en Duitse protestantisme in de negentiende eeuw.