Transparant 27.1 (2016) is verschenen

Transparant 27.1 (2016) is verschenen. U kunt dit nummer bestellen via het bestelformulier onderaan deze pagina. Artikelen in dit nummer:

Transparant 27.1. Bron Transparant

Transparant 27.1. Bron Transparant

Maatschappelijke bagage

Ardjan Logmans

Het vak geschiedenis op de middelbare school bruist. Het staat in de spotlights. Hoe krijgen we het verleden in de hoofden van leerlingen? Kan dat op een functionele wijze? Moet het vak misschien samenvallen met maatschappijleer of aardrijkskunde in een thematisch vak mens en maatschappij, zoals in oktober werd betoogd door Platform Onderwijs2032? Kunnen we saaie jaartallen schrappen? Gaat het slechts om het aanleren van historisch denken, zodat leerlingen als vanzelf goede vragen stellen over het verleden en zo de weg vinden naar zinvolle antwoorden?

Kort nieuws

Christiaan Veldman

“Meneer, gaat u nog vertellen?”

Naomi Bikker en Jan Grisnich

Niet veel mensen hebben het in zich om gemiddeld eens per twee jaar een historische roman te schrijven. Al helemaal niet in combinatie met een drukke baan in het onderwijs. Henk Koesveld draait er zijn hand echter niet meer voor om. Sinds de publicatie van zijn eerste boek Rowan zijn er al veel titels verschenen. Zijn boeken hebben twee dingen gemeen: er is gedegen (historisch) onderzoek voor verricht en ze zijn met flair geschreven.

Column: CAESAR WAS HERE of: beschaving wordt in bloed gedoopt

Mart van der Hiele

Het werd groot in het nieuws gebracht, afgelopen december: Caesar was here! Julius in hoogsteigen persoon, in ons koude kikkerlandje – en hoe! De vondsten bij het Noord-Brabantse Maren-Kessel liegen er niet om: doorboorde hersenpannen, verbrijzelde kakementen en afgehouwen ledematen, voor de gelegenheid glimmend gepoetst en van ondertiteling voorzien door ADHD-professor Herman Pleij, brachten de gruwelijkheden die zich destijds bij ons hebben afgespeeld, schokkend dichtbij.

Historisch bewijs voor het bestaan van Jezus

Gertram Schaeffer

In een eerder artikel is betoogd dat niet-christelijke bronnen geen bewijs leveren voor het historisch bestaan van Jezus.1 Zij gaan terug op christelijke overleveringen aangaande hem en vormen geen onafhankelijk bewijs voor het historisch bestaan van Jezus. Maar hoe zit het met de teksten van christelijke schrijvers in de eerste eeuwen na Christus? Vormen die historisch bewijs voor zijn bestaan?

De erfenis van Aalders

Ds. P.J. Stam

Op 25 december 2005 overleed ‘dominee’ doctor Willem Aalders. Een erudiete, veelbelezen, fijnzinnige, hoogbegaafde en invloedrijke orthodox-protestantse theoloog en schrijver. Hij was geliefd en geprezen, maar werd ook tegengewerkt en bekritiseerd. Hij had een soortgelijk karakter als van een van zijn leidslieden, Herman Friedrich Kohlbrugge. Onbuigzaam. Overtuigd. Sterk en krachtig. Welke kern in zijn theologie is tien jaar na zijn dood van belang om te weten?

Archeologie in de klas. Tijdvak 1: De tijd van jagers en boeren

Christiaan Veldman

Veel lezers van Transparant zijn geschiedenisdocent. Daarom biedt de nieuwe onderwijsrubriek De tien tijdvakken praktische lesideeën en inhoudelijke verdieping. De rubriek heeft dezelfde indeling als het Nederlandse geschiedenisonderwijs: de tien tijdvakken en de bijbehorende vijftig vensters.

Rubriek: Superdocent

Dieke Heijboer-Paul

In deze rubriek maak je kennis met de beste christelijke docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

Hete Hangijzers

Antisemitisme is uitzonderlijker dan andere vormen van vreemdelingenhaat of racisme, betoogt Chris Quispel in zijn nieuwste boek. Waarom en hoe heeft Jodenhaat de West-Europese geschiedenis zo diepgaand beïnvloed? Daarover gaan Chris Quispel en Bart Wallet met elkaar in debat.

Jodenhaat is nauw verbonden met geschiedenis Europa

Chris Quispel

De geschiedenis van het antisemitisme behoort tot het terrein van de geschiedenis van etnische conflicten en van racisme. Maar de geschiedenis van het antisemitisme is tegelijkertijd uitzonderlijk. Van alle vormen van vreemdelingenhaat heeft het verreweg de langste geschiedenis. Al in de begintijd van het christendom keerden christelijke leiders en theologen zich in felle bewoordingen tegen de Joden, die zij schuld aan de kruisiging van Christus verweten. In de Europese geschiedenis is die beschuldiging eigenlijk nooit meer verdwenen.

Dilemma’s rond het antisemitisme

Bart Wallet

Al enige decennia wordt aan de Leidse universiteit een speciaal vak antisemitisme gegeven. Vele lichtingen geschiedenisstudenten hebben op deze manier kennisgemaakt met het fenomeen van Jodenhaat in de loop der eeuwen: van de oudheid via de middeleeuwen naar de Shoah en het hedendaagse antisemitisme. Maar zij zullen zich ook zeker hebben gebogen over antisemitisme als historiografisch probleem. Want bestaat er wel zoiets als een eeuwenoud antisemitisme, of is het veeleer een steeds nieuw opduikend fenomeen? Is het niet eigenlijk pas in de negentiende eeuw ontstaan? Kan er wel over eeuwenlange continuïteit gesproken worden zonder het historische karakter van het begrip geweld aan te doen? Het zijn lastige en belangrijke vragen. Daarom is het goed dat Chris Quispel zijn collegestof nu voor een breder publiek heeft uitgewerkt.

Recensie

Koos-jan de Jager

Paul Gillaerts e.a. (red.), De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen, Heerenveen: Royal Jongbloed, 2015; 976 blz., € 49,95, ISBN 978 90 8525 039 5.

Recensie

Johan van de Worp

Anton van de Sande, Prins Frederik der Nederlanden, 1797-1881. Gentleman naast de troon, Nijmegen: Vantilt Uitgeverij, 2015; 352 blz., € 32,50, ISBN 978 94 6004 122 8.

Recensie

Ardjan Logmans

R. Aerts, C. van Baalen, J. Oddens, D. Smit en H. te Velde (red.), In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer, Amsterdam: Boom, 2015; 520 blz., € 34,90, ISBN 978 90 8953 199 5.

Boekenlint

Naomi Bikker

John Exalto en Gert van Klinken (red.), De protestantse onderwijzer. Geschiedenis van een dienstbaar beroep (1800- 1920). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 23, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2015; 170 blz., € 18,90, ISBN 978 90 2114 394 1.

Huub de Kruijf, Van Beeldenstorm tot stedenstorm. Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog 1555-1581, Nijmegen: Vantilt, 2016; 256 blz., € 19,95, ISBN 978 94 6004 259 1.

Charlotte Brand, Gevallen op het Binnenhof. Afgetreden ministers en staatssecretarissen 1918-1966, Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2016; 368 blz., € 24,90, ISBN 978 90 8953 311 1.

Vitrine

Gerard Raven


 

Nummer 27.1 bestellen

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]