Transparant 26.2 (2015) is verschenen

Transparant 26.2 (2015) is verschenen. U kunt dit nummer bestellen via het bestelformulier onderaan deze pagina. Artikelen in dit nummer:

Transparant. Bron Transparant

Transparant. Bron Transparant

Redactioneel

Ardjan Logmans

De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft niets op met het verleden, blijkt uit berichtgeving in de media. Het oorlogsgeweld heeft dit jaar eeuwenoude steden als Nimrod, Mosul en Ninevé bereikt. Op Twitter zwerven foto’s rond van mannen die beelden en andere artefacten uit musea omtrekken en bewerken met houwelen – een hedendaagse beeldenstorm. Nu is dat voor deze musea nog niet het ergste. De topstukken zijn op tijd in veiligheid gebracht. Bovendien liggen veel originelen in Europese musea. Erger is dat bomkraters en raketinslagen ook archeologische resten verbrijzelen die nog in de grond zijn te vinden. Juist in dit gebied, de bakermat van de beschaving, wordt toekomstig historisch onderzoek ernstig bemoeilijkt. De houwdegens van IS hebben echter hun eigen kijk op het verleden. Ze beschouwen zichzelf als verspreiders van de ware islam en willen met terugwerkende kracht ook het verleden islamiseren. Alles wat niet past in hun opvatting wordt verwoest. Daarmee doen zij het verleden onrecht.

Kort nieuws

Christiaan Veldman

David Onnekink, Zoeken naar de verbinding

Johan van de Worp

Historische verhalen hebben, weinig verrassend misschien, altijd een begin en een einde. Dat geldt ook voor dit verhaal. Voor David Onnekink is na ruim dertien jaar redactielidmaatschap van Transparant – waaronder de laatste vier jaar als hoofdredacteur – een einde gekomen. Maar wie is David eigenlijk en wat houdt hem als historicus bezig? Wat drijft hem als christen-historicus en wie inspireerden hem? Bij zijn afscheid blik ik met hem terug op de achterliggende jaren, maar kijk ik ook naar de toekomst. Dat christen-historici ertoe doen, is voor hem geen vraag, wel hoe hun bijdrage nu concreet gestalte dient te krijgen. Een vraaggesprek met een bescheiden historicus, die telkens weer geboeid raakt door het historische verhaal en blijvend op zoek is de zin van de geschiedenis duidelijk te maken.

Van de voorzitter

Arjan Nobel

Hij is al jaren een van dé gezichten van de VCH. Hij was betrokken bij meer dan veertien jaargangen van Transparant. In 2002 begonnen als redacteur, sinds 2010 als hoofdredacteur. David Onnekink, een bescheiden en bevlogen historicus. Met ingang van dit nummer neemt hij afscheid.

Column: Interessante tijden

Wim de Jong

De in 2012 overleden historicus Eric Hobsbawm gaf zijn autobiografie een mooie Engelse tongue-in-cheek titel: Interesting times. Hij had de 20e eeuw vanaf ongeveer de jaren ’20 bewust meegemaakt. Het is jammer dat hij er niet meer bij is, want wat zou Hobsbawm gevonden hebben van de 21e eeuw? We zijn nu alweer anderhalf decennium op streek sinds de milleniumwende, en het is nog steeds niet duidelijk in wat voor tijden we leven.

Merle d’Aubigné: vroom en vrolijk

Janneke de Jong-Slagman

Jean-Henri Merle d’Aubigné was voor mij jarenlang een begrip, een naam die stond als een huis. Twee zaken bepaalden zijn relevantie: ik dacht de theoloog en Réveilman te kennen als hofprediker van koning Willem I in Brussel en als vriend van Guillaume Groen van Prinsterer, op wie zijn orthodoxe prediking grote invloed had. Gedurende het onderzoek voor mijn dissertatie werd dat beeld van Merle bijgesteld: hij is nooit hofprediker geweest.

Onbeperkt gehecht aan majesteit en vaderland?

Pieter Prins

In 1830 kwamen de Belgen in opstand tegen koning Willem I en zijn regering. De liberale en katholieke oppositie verenigde zich en koos uiteindelijk voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In Zeeuws-Vlaanderen leidde de opstand tot spanningen tussen protestanten en katholieken. Maar of religieuze tegenstellingen in het kiezen van partij doorslaggevend waren is maar zeer de vraag.

Column: Poetin bedankt!

André van der Elst

Onlangs maakte ik bij vwo-6 een begin met de behandeling van de Koude Oorlog, een van de verplichte historische contexten. Ervan uitgaande dat de leerlingen wel enig besef hadden van het thema, besloot ik mijn vertrekpunt te nemen in de historische beleving. Ik vertelde mijn leerlingen dat het mij altijd opvalt hoe moeilijk het is om het beklemmende gevoel van constante dreiging uit het oosten, die mijn generatie tijdens de Koude Oorlog had, over te brengen. “Jullie kennen wel de feiten, maar begrijpen die tijd eigenlijk niet”, zei ik tegen ze. Een van mijn leerlingen stak zijn vinger op en zei: “Maar met Poetin lijkt het er toch eigenlijk wel weer op?”

Wegwijs in doolhof rond erkenning Armeense genocide

Peter van der Velden

Dit jaar wordt herdacht dat de Armeense genocide – waar ook andere minderheden als Assyriërs, Grieken, Arameeërs en in mindere mate Yezidi’s slachtoffer van zijn geworden – honderd jaar geleden op 24 april 1915 is begonnen. Onder dekking van de Eerste Wereldoorlog is het restant van het vrijwel ineengestorte Ottomaanse Rijk systematisch door een centraal georganiseerde vervolging van het grootste deel van zijn christelijke inwoners ontdaan. Het doel: de oprichting van een nieuwe natiestaat met een homogene, voornamelijk Turkse bevolking.

De bekering van Constantijn de Grote

Gertram Schaeffer

Toen Constantijn in het jaar 312 de stad Rome innam onder een hem geopenbaard ‘hemels teken’, bevoordeelde hij het christelijk geloof. Velen menen dat Constantijns bekering een werkelijke keuze voor Christus was. Maar het is opvallend dat Constantijn na 312 zich tot het jaar 323 vooral liet afbeelden met Sol Invictus, de Onoverwinnelijke Zon. Is het misschien beter te spreken van een bekeringsproces in de jaren 312-323? En is de uiteindelijke exclusieve keuze voor Christus in het jaar 324 te plaatsen?

Recensie

Hans Krabbendam

Remco van Mulligen, Radicale Protestanten. Opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers (1945-2007), Amsterdam: Buijten en Schipperheyn, 2014; 470 blz.; € 29,50; ISBN 978 90 588 1816 4.

Vitrine

Gerard Raven

 

Nummer 26.2 bestellen

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]