Transparant 26.1 (2015) is verschenen

Transparant 26.1 (2015) is verschenen. U kunt dit nummer bestellen via het bestelformulier onderaan deze pagina. Artikelen in dit nummer:

Bron Transparant

Bron Transparant

Redactioneel

David Onnekink

De historische Jezus heeft nooit bestaan, zo meent de nijkerkse predikant Edward van der Kaaij. Hij schreef er een boekje over, De ongemakkelijke waarheid van het Christendom – De echte Jezus onthuld. De opvattingen van van der Kaaij leidden tot grote ophef. Het is niet helemaal duidelijk waarom, want ze zijn erg traditioneel. Ze gaan terug op het werk van de Duitse theoloog rudolf bultmann die in 1941 een boek schreef over Nieuwe Testament en mythologie. Trouw en De Volkskrant zagen niettemin de nieuwswaarde van een dominee die niet gelooft. Maar eigenlijk waren we daar ook al aan gewend na de ophef over ‘atheïstische dominee’ Klaas Hendrikse in 2007. Al sinds Harry Kuitert buitelen dominees over elkaar om moeilijke woorden te vinden voor hun ongeloof. De bijbel is wel waar, maar niet echt gebeurd. God bestaat niet, maar ik geloof wel in hem. opmerkelijk ja, inspirerend nee. persoonlijk vind ik het geloof van van der Kaaij vooral futloos.

Kort nieuws

Ardjan Logmans

Uitgever Abspoel: ik zoek historici die geloof en geschiedenis willen verbinden

Liesbeth van Huit en Ardjan Logmans

We treffen Paul Abspoel op een donkere decemberavond in het kantoor van Ark Media. Dat hij weleens ´s avonds doorwerkt, wekt geen verbazing als we kijken naar de vele terreinen waarop hij actief is. Hij geeft niet alleen leiding aan een uitgeverij, maar laat ook van zich horen op sociale media, als schrijver en fotograaf. En als historicus. Zijn hart gaat sneller kloppen als in zijn werk de historische werkelijkheid het geloof raakt. Als duizendpoot maakt Abspoel in zijn casual trui met capuchon een ontspannen indruk. “Als je elke week een stukje schrijft, heb je na een jaar ook een boek. Ik zit ook veel op sociale media, maar ja, ik kijk niet veel tv.”

Column: Altijd in gesprek

Bram Mellink

Liberaal, expressief en uitgesproken. Zo zien Nederlanders zichzelf graag, aldus socioloog Rogier van Reekum. Daarom blijven ze zo graag met elkaar ‘in gesprek’. Van Reekum, die onlangs promoveerde op het proefschrift Out of Character, heeft veertig jaar debat over Nederlandse identiteit geanalyseerd. Wat blijkt: ‘in gesprek blijven’ geldt vanaf de vroege jaren zeventig als een van de meest kenmerkende aspecten van het Nederlanderschap. Via dat gesprek bewijzen Nederlanders zichzelf, naar eigen inzicht, als tolerant, oprecht en liberaal. Maar wie niet meedoet aan het gesprek plaatst zich buiten deze verlichte orde en is daardoor eigenlijk geen échte Nederlander.

Het graf van Karel de Grote

Gertram Schaeffer

Op 28 januari 814 stierf Karel de Grote in de palts van Aken. Ter ere van zijn twaalfhonderdste sterfdag waren er in diezelfde stad het vorige kalenderjaar grote tentoonstellingen. Hoewel volgens overlevering Karel in Aken begraven is, was het geen bezoeker van die stad mogelijk zijn graf te bezichtigen.

Lodewijk XIV: liefde en geloof

Luc Panhuysen

Hoe ziet de geest eruit van iemand die zich uitverkoren voelt, uitverkoren door God, uitverkoren om een bijzondere taak te volbrengen? De geschiedenis leert ons dat zo iemand zichzelf heel serieus neemt. Dat zo iemand zich niet gebonden acht aan regels en wetten die voor anderen gelden. Zelfs wanneer hij in de gangbare religie de status van een kampioen bezit, is hij slechts bij grote uitzondering in staat zich tot het domein van de menselijke maat te beperken. Het liefst overschrijdt hij de grens, neemt hij de stap naar het halfgoddelijke, en gaat hij zich te buiten aan alle verlokkingen die de wereld in de aanbieding heeft.

Column: Geschiedenisexamen nieuwe stijl: geen stijl!

Gertram Schaeffer

Dit schooljaar gaan havo- en vwo-leer-lingen een geschiedenisexamen afleggen in een nieuwe stijl. Zij moeten vragen beantwoorden over 10 tijdvakken en 49 kenmerkende aspecten van de Europese geschiedenis van prehistorie tot en met Koude Oorlog.

Het uur der minne is verdwenen

Ardjan Logmans

Digital humanities begint een modewoord te worden op universiteiten. Nadat neerlandici en oudtestamentici digitale programma’s gebruikten om teksten te fileren, volgen nu historici. Afgelopen jaar werden de eerste symposia georganiseerd zoals aan de Vrije Universiteit door Fred van Lieburg over God in Nederland 3.0. Maar wat levert dit nieuwe perspectief op? Tijd voor een onderzoekje in Digibron, de archiefbank van de gereformeerde gezindte.

Een duel om het Binnenhof

Diederik Smit

Het Binnenhof in Den Haag is een eigenaardige plek. Niet alleen is het de enige regeringszetel in de westerse wereld die niet in de hoofdstad van het land is gelegen, ook de architectuur ervan is opvallend. Waar in andere landen het landsbestuur veelal verdeeld is over statige panden uit de negentiende eeuw, zetelen regering en parlement in Nederland samen in een enigszins rommelig ogend gebouwencomplex, waarvan de oorspronkelijke vroegmoderne vorm nog grotendeels intact is gebleven. Hier geen imponeerde façades met zuilen, timpanen en erewacht, maar een afwisseling van middeleeuwse zalen, zeventiendeeeuwse vertrekken en een aanzicht dat eerder doet denken aan een rijtje grachtenpanden dan aan een klassieke tempel.

Recensies

L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.), Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815, Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2014; 144 blz., € 14,-, ISBN 978 90 870 4471 8.

John Exalto (red.), Wees een gids! De Driestar tussen vreemdelingschap en participatie, Heerenveen: Royal Jongbloed, 2014; € 22,50; 459 blz.; ISBN 978 90 889 7103 7.

Aankondigingen en recent verschenen

Vitrine

Gerard Raven


 

Nummer 26.1 bestellen

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]