Kennis jodendom beter bereikbaar door Canon en digitale toegang archieven

De geschiedenis van joden in Nederland is overzichtelijk in beeld gebracht door een canon met honderd vensters op het verleden. De Canon van 700 jaar Joods Nederland werd donderdag gepresenteerd en is samengesteld door historicus Bart Wallet en door Tirtsah Levie Bernfeld.

De Canon wil de geschiedenis van joden in Nederland op een overzichtelijke wijze in beeld brengen. Grote namen komen voorbij, zoals de eerste joodse minister van Nederland en de joodse burgemeesters van Amsterdam. Maar de Canon gaat ook over allerhande onbekendere gebeurtenissen in het joodse verleden: de joodse bokser

De Canon 700 jaar Joods Nederland is eind maart verschenen. Bron Denieuwehaagsche.nl

De Canon 700 jaar Joods Nederland is eind maart verschenen. Bron Denieuwehaagsche.nl

Ben Bril (1912-2003), de Amsterdamse wijk Buitenveldert waar na de Tweede Wereldoorlog veel joden gingen wonen of de Hebreeuwse Athiasbijbel, die door de christelijke autoriteiten was goedgekeurd, aangezien de calvinistische hoogleraar theologie Johannes van Leusden in de redactie zat.

De canon telt 216 pagina’s en kost 14,95 euro. De online versie is te raadplegen op joodsecanon.nl.

Meer toegang Holocaust-archieven

De Europese Unie geeft een subsidie van 8 miljoen euro voor de uitbreiding van de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) die door het NIOD wordt gecoördineerd. Dat maakte het ‘Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies’ donderdag bekend.

Dit internationale project is opgezet door het NIOD om de archieven en collecties over de Holocaust digitaal toegankelijk te maken. Archieven in Bulgarije, Roemenië, Litouwen, Italië en Griekenland worden nu beschikbaar gesteld via de portal die het NIOD beheert.

Het project geeft nu toegang tot ruim 1.800 Holocaust-gerelateerde archiefinstellingen in 51 landen, zoals Yad Vashem in Israël, het Polish Center for Holocaust Research en het US Holocaust Memorial Museum.

Om de EHRI portal te gebruiken, klik hier.