James Kennedy verruilt Amsterdam voor Utrecht

Historicus prof. James Kennedy vertrekt per 1 oktober 2015 naar de Universiteit van Utrecht. Hij is daar benoemd als dean van het University College Utrecht. Hij volgt prof. Rob van der Vaart op, die sinds 2008 aan het college leiding gaf.

James Kennedy. Bron Wikipedia

James Kennedy. Bron Wikipedia

James Kennedy (1963) is aan de Universiteit van Amsterdam hoogleraar Nederlandse Geschiedenis sinds de Middeleeuwen. Hij groeide op in de Verenigde Staten en werd in 2003 hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2007 vertrok hij naar de Universiteit van Amsterdam. Per 1 mei zwaait hij daar af. Na een verlofperiode gaat hij in oktober in Utrecht aan de slag.

Een aantal boeken die de gereformeerde historicus schreef, zijn:
Nieuw Babylon in aanbouw: Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 1995)
Een weloverwogen dood. De opkomst van de euthanasie in Nederland (Amsterdam 2002)
Bezielende verbanden. Gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland (Amsterdam 2009)
Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken (Zoetermeer 2010)
Co-auteur van Achter de zuilen, op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam 2014)