Transparant 26.4 (2015) is verschenen

Transparant 26.4 (2015) is verschenen. U kunt dit nummer bestellen via het bestelformulier onderaan deze pagina. Artikelen in dit nummer:

Transparant 26.4. Bron Transparant

Transparant 26.4. Bron Transparant

Hoe zal ik U ontvangen?

Ardjan Logmans

Advent is begonnen en over niet al te lange tijd vieren we kerst. Natuurlijk zal weer de discussie losbarsten of de boodschap van Jezus’ komst op aarde niet ten onder gaat in kerstballen, kaarsjesoptochten en dennenbomen. Wie de kerstbrieven van Dietrich Bonhoeffer leest, te vinden in Bruidsbrieven uit de cel, komt desondanks de ontroerende kracht van rituelen en geschenken tegen. Tegelijk schreef de Nederlandse predikant J.J. Buskes in 1969 ferm: “Wat zou het een zegen zijn, als we eens kerstfeest vierden in het voorjaar zonder al die oppervlakkige romantiek en die goedkope rommel van 25 december, een heel eind weg uit de buurt van de natuursymbolen, die voor de moderne mens toch ook al niets meer betekenen. Dan zou het eindelijk niet meer zijn, wat het welhaast altijd op 25 december is: ‘Wat zal ik weer ontvangen?’, maar wat het toch moet en mag zijn: ‘Hoe zal ik U ontvangen?’”

Kort nieuws

Christiaan Veldman

Historicus Fik Meijer vindt Jezus een bijzonder mens

Ardjan Logmans

Een historicus die een boek schrijft over Jezus. Dat is een waagstuk. Maar Fik Meijer durfde dat aan, getuige zijn onlangs uitgekomen boek Jezus en de vijfde evangelist. Jezus was wel een historisch figuur, betoogt Meijer, maar in wonderen of de opstanding gelooft de schrijver niet. Ondanks die horizontale insteek staan hele passages niet eens zo ver van de Bijbel af.

Column: “Geleefde religie”

Hugo den Boer

Enige maanden geleden verscheen het rapport van de KNAW Verkenningscommissie Theologie en Religiestudies onder de titel Klaar om te wenden… In veel opzichten een mooi rapport, maar mijn gedachten bleven haken bij het thema dat de commissie voorstelt voor een overkoepelend onderzoeksprogramma: ‘Geleefde religie’. “Niet de geloofsleer, maar de verschijningsvormen van de beleefde en geleefde religie en/of spiritualiteit, institutioneel en individueel, vormen het uitgangspunt van het onderzoek.” Dat is een fundamentele keuze, dus goed om bij stil te staan.

Bezorgde schrijvers en onbezorgde brieven, interview met dr. David van der Linden

Christiaan Veldman

Een kist gevuld met 2600 nooit bezorgde brieven, waarvan 600 nog altijd verzegeld. “Zeshonderd nooit gelezen, gesloten historische brieven! Een surrealistische ervaring. Dat had ik nog nooit gezien”, aldus de Groningse historicus David van der Linden. Samen met Nadine Akkerman (Universiteit Leiden / NIAS) leidt Van der Linden het internationale onderzoeksteam Signed, Sealed & Undelivered dat de brieven zal onderzoeken. De meeste brieven in de kist komen uit Frankrijk. Transparant sprak met Van der Linden over dit baanbrekende project, en over de onzekerheden van hugenoten in Nederland aan het einde van de zeventiende eeuw.

Waar de dijken braken

Christiaan Veldman

Als Koos Hage terug is in zijn geboortedorp op het eiland Tholen wil hij nog altijd “even op d’n diek kieke”. Tegenwoordig is niet meer te zien waar het stroomgat zich in 1953 bevond, waardoor Tholen onder water kwam te staan. Na de Watersnoodramp van 1 februari 1953 werden de dijken hersteld en werd het landschap van Zuidwest-Nederland grotendeels heringericht. Aan die vergetelheid maakt de Atlas van de watersnood 1953 – Waar de dijken braken een einde.

Historisch bewijs voor het bestaan van Jezus?

Gertram Schaeffer

In het Redactioneel van Transparant 26.1 besprak voormalig hoofdredacteur David Onnekink de mening van de Nijkerkse predikant Edward van der Kaaij, dat Jezus nooit bestaan heeft. Terecht wees Onnekink erop, dat Van der Kaaij staat in een lange traditie van mensen, die het bestaan van Jezus loochenen en niets nieuws heeft beweerd. Historicus Fik Meijer neemt een tussenpositie in, blijkt uit het interview in dit nummer. Welk bewijs is er voor het bestaan van Jezus?

Column: Stop! Ga terug!

Jan Grisnich

Een mijlpaal! Zo kan het proefschrift van dr. R. Toes, dat handelt over het reformatorisch onderwijs en de onderwijsvernieuwingen, worden omschreven. Naast een mijlpaal is het ook een waarschuwingsbord. Een stopgaterugbord negeren bij snelwegen is levensgevaarlijk. Dat geldt ook voor dit geschreven bord.

Een rationele disputatie of een reformatorische provocatie?

Koos-jan de Jager

Op 29 januari 1523 opende de burgemeester van Zürich, Markus Röist, een belangrijke vergadering. In deze vergadering ging reformator Huldrych Zwingli, ten overstaan van de stadsvergadering, een dispuut aan met Johann Fabri, theoloog en afgevaardigde van de bisschop van Konstanz. Op het eerste gezicht lijkt dit debat een rationele gedachte-uitwisseling, op basis waarvan het stadsbestuur partij kiest voor een van beide kanten. Bij nadere studie van de inhoud en de achtergrond van het debat rijst echter een ander beeld.

Recensie

David Onnekink

Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden 1568-1648. De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld, Nijmegen: Vantilt, 2014; 252 blz., €19,95, ISBN 978 94 6004 192 1.

Recensie

Christiaan Veldman

Jan Wim Buisman (ed.), Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede tussen rede en religie? Nijmegen: Vantilt, 2013; 280 blz., €22,50, ISBN 978 94 6004 150 1.

Recensie

Ardjan Logmans

P. van Dam, J. Kennedy & F. Wielenga (red.), Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014; 456 blz., €29,95, ISBN 978 90 8964 680 4.

Boekenlint

Naomi Bikker

Jan B. Kuipers, De Beeldenstorm. Van oproer tot opstand in de Nederlanden, 1566, Zutphen: Uitgeverij Walburg Pers, 2015; 176 blz., €29,95, ISBN 978 94 6249 030 7.

Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis, Amsterdam: Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker, 2015; 384 blz., €29,95, ISBN 978 90 3514 349 4.

Henk te Velde, Sprekende politiek. Redenaars en hun publiek in de parlementaire gouden eeuw, Amsterdam: Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker, 2015; 336 blz., €29,95, ISBN 978 90 3514 399 9.

Vitrine

Gerard Raven


 

Nummer 26.4 bestellen

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]