Bestuur

Arjan_Nobel
Dr. Arjan Nobel
(voorzitter)
 
Arjan (1978) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde aan diezelfde universiteit op een onderzoek naar de veranderende bestuurscultuur op het Hollandse platteland in
de vroegmoderne tijd. Op dit moment is hij verbonden aan de opleiding Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en doet hij met name onderzoek naar de politieke en religieuze cultuur van het vroegmoderne platteland.
Betsy Biemond
Drs. Betsy Biemond-Boer
(secretaris)

 

Betsy (1983) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Haar eindscriptie over de integratie van bevindelijk gereformeerden mondde uit in een publicatie. Na haar afstuderen werd ze docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Momenteel werkt ze als freelancer en doet in opdracht
onderzoek, onder andere naar het rechtsherstel van Joodse inwoners van Goeree-Overflakkee.
Gerco Hennink
Mr. drs. Gerco Hennink
(penningmeester)
 
Gerco (1973) is fiscalist en theoloog. In het werkzame leven is hij als zelfstandig gevestigd fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal pensioenrecht en vastgoed. Binnen de VCH is hij sinds 1998 penningmeester.
Koos-jan de Jager
Koos-jan de Jager MA
(evenementen)
 
Koos-jan (1995) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkt aan een proefschrift over de rol van de militaire geestelijke verzorging tijdens de dekolonisatieoorlog van Indonesië, 1945-1950. Daarnaast is hij docent journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede.
Foto Marius de Kok
Marius de Kok MA MSC
(PR)

 

Marius (1994) studeerde geschiedenis en sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Christianity & Society aan de Universiteit Tilburg. Hij is verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, waar hij werkt aan een proefschrift over de protestantse geestelijke verzorging in de Nederlandse krijgsmacht ten tijde van de Koude Oorlog.