Bestuur

Dr. Arjan Nobel (voorzitter)

Arjan Nobel (1978) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde aan diezelfde universiteit op een onderzoek naar de veranderende bestuurscultuur op het Hollandse platteland in de vroegmoderne tijd. Op dit moment is hij docent publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Drs. Gerco Hennink (penningmeester)

Gerco Hennink (1973) is theoloog en fiscalist. Sinds 1998 is hij werkzaam in de financiële sector in diverse management- en fiscale adviesfuncties, sinds enkele jaren met een zelfstandig gevestigd administratie- en belastingadvieskantoor met een specialisatie in vastgoed. Binnen de VCH is hij sinds 1998 actief als penningmeester.

Drs. Leon van Damme

Leon van Damme (1982) studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Direct na zijn afstuderen in 2006 is hij werkzaam geweest bij verschillende historische onderzoeksinstituten en -commissies. Momenteel werkt hij bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Daar bereidt hij sinds 2015 een proefschrift voor over de hervormingen op het terrein van de sociale zekerheid, in het bijzonder ten aanzien van de werkloosheidsregelingen.

Pieter Prins MA

Pieter Prins (1985) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Leiden waar hij de master Political Culture and National Identities als specialisatie had. In 2013 studeerde hij af met een scriptie over de reacties van gemeentebesturen in Zeeuws-Vlaanderen op de Belgische Opstand van 1830. Pieter is in het voortgezet onderwijs werkzaam als afdelingsleider havo & vwo brugklas en docent geschiedenis.