Transparant 24.1 (2013) is verschenen

Transparant 24.1 (2013) is verschenen. Artikelen in dit nummer:
TRANSPARANT 24.1 2013_vp

Redactioneel

David Onnekink

Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. Dat geldt ook voor ons als christenhistorici. Mocht u er zelf nog geen hebben voor 2013, dan heb ik een mooie suggestie, geformuleerd door Arie van Deursen in het najaar van 2010 in Transparant over ‘de toekomst van de VCH en de christelijke geschiedschrijving’. Hij schreef: “Laten we daarom gerust alle schuchterheid afleggen, en schrijven op onze eigen voorwaarden.” Hij meende bovendien dat een christenhistoricus ook christelijke geschiedschrijving schrijft, anders is die eerste kwalificatie weinig zinvol. Met het overlijden van Van Deursen ruim een jaar geleden verdween een van de meest spraakmakende christenhistorici.

Lees meer.

Kort nieuws

Lees meer.

‘Heer en meester op het bronneneiland’, Joke Roelevink over A.Th. van Deursen

Arjan Nobel

“Student-assistent voor het leven”, zo betitelt Joke Roelevink zichzelf. In 1973 werd ze aan de Vrije Universiteit aangesteld om A.Th. van Deursen te assisteren bij de voorbereidingen van onderwijs en onderzoek. Ze kon toen nog niet vermoeden dat het een vriendschap voor het leven zou worden. In gesprek met een historica die de VU-hoogleraar typeert als een “uitzonderlijk begaafd onderzoeker”, maar tegelijkertijd de kritiek niet schuwt.

Lees meer.

Column – Historicus 2.0

Peter van Dam

Links laten liggen. Dat was tot voor kort mijn voornaamste gedachte als het ging over het gebruik van interactieve nieuwe media. Natuurlijk, ik zou niet weten hoe ik mijn werk zou moeten doen zonder een computer met tekstverwerker, e-mail en toegang tot de digitale bibliotheek. Ik heb zelfs een elektronische kaartenbak. Maar wat heeft een historicus nu eigenlijk te maken met zoiets als Twitter?

Lees meer.

God, ballingschap en verlossing. Religieuze geschiedvisies in achttiende-eeuwse Amsterdamse Jiddische geschiedschrijving

Bart Wallet

Heeft God iets te maken met ons verleden? En zo ja, is de hand van God dan aanwijsbaar in concrete gebeurtenissen? Het zijn vragen die direct weggelopen lijken uit de vroegmoderne christelijke geschiedschrijving. Maar zijn het ook vragen die joodse historici in de achttiende-eeuwse Nederlandse Republiek bezighielden? Of hadden verlichte geschiedvisies de joodse kijk op het verleden inmiddels grondig veranderd?

Lees meer.

Geschiedenis en toekomst van de christendemocratie, dubbelinterview George Harinck en Pieter Jan Dijkman

Geert Schipaanboord

De discussie over de toekomst van de christendemocratie is de afgelopen jaren actueler dan ooit geworden. De keuze om deel te nemen aan een coalitie die door de PVV gedoogd werd, gaf bij het CDA veel discussie over haar identiteit. Het sterk teruglopende zetelaantal in de Tweede Kamer als gevolg van de verkiezingen van 2010 en 2012 bracht discussies met zich mee over de toegevoegde waarde van een christendemocratische partij.

Lees meer.

Column – Gevoelige onderwerpen

Liesbeth van Huit

Helemaal eens met Spekman. Negatief getoonzette reacties ontsieren het web, tot fora over de meest alledaagse onderwerpen toe. Reden genoeg om die fora te mijden – en toch kan ik ze soms goed gebruiken. Ze kunnen vwo-5-leerlingen verleiden om vurig te argumenteren over kolonisatie en Indonesië.

Lees meer.

Receptie van de Vrede van Utrecht (1713-2013)

David Onnekink

De Vrede van Utrecht (1713), die in april 2013 herdacht zal worden, doet de harten van Nederlanders vooralsnog niet sneller kloppen. Dat komt wellicht doordat de Vrede en haar gevolgen eigenlijk nauwelijks bekend zijn. Toch is de Vrede in de afgelopen eeuwen zowel door kunstenaars, politici als historici intensief besproken. Hoe is de Vrede van Utrecht door de tijd heen gezien en welke invulling werd er aan deze gebeurtenis gegeven? Dit artikel laat zien hoe de receptie vaak politiek of religieus gekleurd was.

Lees meer.

Een blauwdruk van het verleden?

Enne Koops

Het afgelopen decennium zijn veel krantenarchieven online ontsloten. Voor historici betekent dit dat ze eenvoudig en snel toegang hebben tot een schat aan informatie. Bij het gebruik van gedigitaliseerde kranten is echter ook voorzichtigheid geboden. In dit artikel staat de vraag centraal hoe bruikbaar online kranten zijn als historische bron. Ook brengt het in kaart welke online Nederlandse krantenarchieven bruikbaar zijn voor christenhistorici.

Lees meer.

Recensies

Lees meer.

Vitrine

Lees meer.