Transparant 27.4 (2016) is verschenen

Transparant 27.4 (2016) is verschenen. U kunt dit nummer bestellen via het bestelformulier onderaan deze pagina. Artikelen in dit nummer:

Persoonlijke overtuiging

Ardjan Logmans

De geschiedenis staat de afgelopen tijd weer in het middelpunt van de belangstelling. Nee, niet zo expliciet. Maar de Amerikaanse verkiezingen hebben de geschiedwetenschap weer even in de kijker gezet. Opeens zijn we allemaal historici geworden. Een greep uit de krantenkoppen: “Geschiedenis vertelt ons wat zal gebeuren na Brexit en Trump.” “Trump zal als president gedreven worden door rancune.” “Bevrijd ons uit de greep van angst en doemdenken.” “Hoe kon het zo misgaan met de peilingen?” Allemaal vragen en stellingen die laten zien dat we het ‘fenomeen Trump’ proberen te begrijpen door zijn verkiezingscampagne nog eens onder het vergrootglas te leggen. Vanuit de geschiedenis trekken we de lijnen snel door: hoe ziet de toekomst van Amerika en de wereld eruit met hem als president?

Kort nieuws

Naomi Bikker

Pasen of pasar: moslims en christenen onder de koloniale Zondagswet

Hans van der Jagt

Past de Zondagswet in een moderne, niet-christelijke samenleving? Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt van niet. Minister Plasterk vroeg begin 2015 de vakgroep rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit om een onderzoek naar de historische waarde en houdbaarheid van de Zondagswet.1 Zowel de onderzoekers als de minister hebben daarbij geen rekening gehouden met de Nederlandse koloniale geschiedenis. Terwijl juist daar voorbeelden liggen van de wijze waarop niet-christelijke samenlevingen omgingen met de Nederlandse Zondagsrust.

Column: Er is een tijd

Ewald Mackay

Er zijn van die zeldzame momenten dat de eeuwigheid inslaat in de tijd. Afgelopen zondag gebeurde mij dat. Ik was in de achterliggende weken zeer somber over het gehele wereldgebeuren. Soms las ik dagen de kranten niet, om maar niet weer te worden geconfronteerd met alle nood en dood. In mijn colleges over de geschiedenis van de twintigste eeuw kon ik er echter niet aan ontsnappen: immens veel leed en gruwel kwam weer voorbij. Daarnaast was er het eigen kleine lijden van alledag.

Luthers onbedoelde reformatie

Klaas Zwanepol

De vele evenementen die rond het reformatieherdenkingsjaar over Martin Luther worden georganiseerd, geven blijk van zijn aanhoudende populariteit. Deze komt voort uit zijn prominente rol in de koerswijziging die zich in de zestiende eeuw in de westerse wereld heeft voltrokken. Nog altijd wordt Luther gezien als de leider van een hervormingsbeweging die niet alleen in godsdienstig, maar ook in maatschappelijk en cultureel opzicht grote gevolgen heeft gehad.

Verhalenboek of historische werkelijkheid? Interview met Gábor Locht

Rick Moeliker en Ardjan Logmans

De Bijbel is niet meer dan een verhaal, wordt vaak beweerd. Wat is daar mis mee? Je kunt dan nog steeds daarin je inspiratie vinden, toch? Eerder dit jaar verscheen een opmerkelijk tegengeluid: Eerste Hulp Bij Ongeloof. In dit boek schrijft Gábor Locht dat de Bijbel voluit geschiedenis is en gaat hij met wetenschappers in gesprek die dat betwijfelen. Wie zelf twijfelt hoe teksten in de Bijbel zijn te rijmen met de stand van de wetenschap, vindt in het boek antwoorden en soms een begin van een antwoord, dat uitnodigt tot verder doordenken van de relatie tussen geloof en geschiedenis.

Rubriek Superdocent

John van Essen

In deze rubriek maak je kennis met de beste christelijke docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

Islamisering of democratisering? De ontwikkeling van de Turkse staat onder Erdogan

Dries Lesage

Haalt president Recep Tayyip Erdogan de seculiere principes van Mustafa Kemal Atatürk onderuit? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Het is een feit dat onder Erdogan en zijn Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) de verhouding tussen staat en religie in meerdere opzichten is veranderd. Maar op andere punten zien we een zekere continuïteit. Een belangrijke vraag hierbij is of de rechten van andersdenkenden in het gedrang zijn gekomen.

Een sudoku over de oudheid: onderwijsrubriek over de tien tijdvakken

Gertram Schaeffer

Veel lezers van Transparant zijn geschiedenisdocent. Daarom biedt de nieuwe onderwijsrubriek De tien tijdvakken praktische lesideeën en inhoudelijke verdieping. De rubriek heeft dezelfde indeling als het Nederlandse geschiedenisonderwijs: de tien tijdvakken en de bijbehorende vijftig vensters.

Recensie: NSB-predikant

Johan van de Worp

Henk Tijssen, NSB-predikant. Ds. mr. L.C.W. Ekering (1889-1964) en zijn keuze voor het nationaalsocialisme, Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2016; 250 blz., € 19,95, ISBN 978 94 6153 880 2.

Recensie: Kerkinterieurs in Nederland

Ardjan Logmans

M. de Beyer (red.), Kerkinterieurs in Nederland, Zwolle: WBooks, 2016; € 49,95, 396 blz., ISBN 978 94 6258 126 5.

Recensie: Historische documenten met verrassende actualiteit

Geurt Henk Spruyt

Rien Fraanje (red.), Paus Leo XIII en Abraham Kuyper. De encycliek Rerum novarum en de rede over de sociale kwestie, Amsterdam: Boom uitgevers, 2016; 144 blz., € 19,90, ISBN 978 90 5875 570 4

Boekenlint

Naomi Bikker

Rémy Limpach, De brandende kampongs van Generaal Spoor, Amsterdam: Boom, 2016; 920 blz., € 39,90, ISBN 978 90 2440 717 0.
Lotte Jensen, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815, Nijmegen: Vantilt, 2016; 264 blz., € 19,95, ISBN 978 94 6004 287 4.
Carry Ulreich, ’s Nachts droom ik van vrede, Zoetermeer: Boekencentrum, 2016; 320 blz., € 21,90, ISBN 978 90 2399 685 9.

Vitrine

Gerard Raven


Nummer 27.4 bestellen

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]