Transparant 27.3 (2016) is verschenen

Transparant 27.3 (2016) is verschenen. U kunt dit nummer bestellen via het bestelformulier onderaan deze pagina. Artikelen in dit nummer:

Beslagen spiegel

Ardjan Logmans

Historici willen de waarheid weten. Hoe zag het verleden er écht uit? Daar komt het toch op neer, al wordt dat begrip waarheid natuurlijk niet gebruikt in het debat over de vraag hoe het historisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Veel te lastig. Is de waarheid, dat hoge woord, wel te kennen? Het is als kijken door een beslagen spiegel. De wetenschappelijke onderzoeksmethode, zo veel als mogelijk gebaseerd op redelijke gronden, is als een poetsdoek in de hand van de historicus, die zoveel mogelijk wasem probeert weg te poetsen van de spiegel.

Kort nieuws

Naomi Bikker

“De Goot500 in de negentiende eeuw”

Anton van Renssen

Als de Goot500 – een lijst van mensen die groot en klein onrecht bestrijden – in de negentiende eeuw had bestaan, zou deze bekende namen bevatten van mannen die zich inzetten voor de toenmalige Nederlandse jeugd. Te denken valt aan pastoor Petrus Hesseveld, de vooraanstaande “Nutsfilantroop” Hendrik Suringar, en de orthodox-protestantse predikant Ottho Gerhard Heldring. Wie echter zeker niet zou ontbreken, is de evangelist Johannes van ’t Lindenhout. Hoewel zijn naam in de vergetelheid is geraakt, was hij het die in 1863 een weeshuis stichtte dat in twintig jaar uitgroeide tot de grootste jeugdinstelling van Nederland, met bovendien een wereldwijde reputatie.

Empathie voor religie in het verleden: interview met Fred van Lieburg

Marleen van den Berg en Koos-jan de Jager

Najaar 2015 werd prof. dr. Fred van Lieburg benoemd tot hoogleraar Religiegeschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In zijn oratie zette hij uiteen dat religiegeschiedenis relevanter is dan ooit en daarom academische aandacht verdient. Transparant spreekt met deze bevlogen historicus over zijn kijk op religie, geschiedenis en wetenschap.

Column: Elie Wiesel

Bettine Siertsema

Afgelopen zomer overleed Elie Wiesel, wereldwijd de bekendste overlevende van de Holocaust. Zijn indrukwekkende autobiografische novelle Nacht is een klassieker in het genre van de Holocaustliteratuur en moet in verkoopcijfers waarschijnlijk alleen het dagboek van Anne Frank voor laten gaan.

Open Brief was kerkelijk dynamiet in een achterhaald conflict

Drs. Johan Schaeffer

Het is vijftig jaar geleden dat de Open Brief verscheen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). De Open Brief werd op Hervormingsdag 31 oktober 1966 door een aantal vrijgemaakt-gereformeerden gepubliceerd als steunbetuiging aan de Tehuisgemeente te Groningen en als statement van wat een gereformeerde kerk zou moeten zijn. Deze brief leidde tot een scheuring en de oprichting van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Inmiddels worden er weer veel gesprekken gevoerd tussen beide kerkverbanden.

“Kolonialisme en slavernij zijn bouwstenen Nederlandse samenleving”

Jeffry Pondaag

Waar haalt Nederland het recht vandaan om een gebied dat 18.000 kilometer verderop ligt als Nederlands bezit te beschouwen? Als Indonesiër, die sinds 1969 in Nederland woont, heb ik mij daar altijd over verbaasd. Ik ben geen historicus, maar slechts een eenvoudige cementarbeider. Al van jongs af aan interesseer ik mij voor geschiedenis. In 2005 leidde dit tot de oprichting van het Comité Nederlandse Ereschulden, oftewel de stichting K.U.K.B. Het doel van dit comité is om slachtoffers van het Nederlands kolonialisme, zowel Indonesiërs als Nederlandse dienstweigeraars, een gezicht te geven.

“Onderzoek en herdenk het koloniale verleden samen”

Gert Oostindie

Er is over de Nederlandse koloniale geschiedenis in “Indië” van alles te zeggen, en zeker ook goeds – ook al passen de uitgangspunten van onze aanwezigheid daar niet in een hedendaags perspectief. In de twintigste eeuw werd het Nederlandse beleid gedreven door een mix van hard-boiled economisch en geopolitiek eigenbelang en een oprechte wil de bewoners van de archipel verder te brengen.

Oorsprong mensenrechten ligt in katholieke reformatie

Mark Joosse

Onder christenen leeft de misvatting dat het denken over mensenrechten ontstond tijdens de seculiere verlichting. Toch heeft het huidige internationale recht een christelijke oorsprong in de katholieke reformatie van de zestiende eeuw. De balans die hier te vinden is tussen objectief en subjectief recht kan nuttig zijn in de moderne omgang van christenen met het mensenrecht.

Recensie: lokale kerkgeschiedenis

Koos-jan de Jager

Pieter Hoogenraad, Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken 1416-2016, Hilversum: Verloren, 2016; € 19,00, 319 blz., ISBN 978 90 8704 582 1.
P.W. van Lunteren, Hervormd Arnhem. Ontwikkeling van een gemeenschap 1816-1998, Velp: Jansen & de Feijter, 2016; € 19,50, 354 blz., ISBN 978 90 8178 516 7

Recensie: om het behoud van protestants Nederland

Johan van de Worp

Henk Tijssen, Biografie van C.A. Lingbeek, dominee en politicus, Utrecht: Uitgeverij Kok, 2016; € 24,99, 320 blz., ISBN 978 94 0190 761 3.

Recensie: biografie van een controversieel predikant.

Michiel van Diggelen

Eugene P. Heideman, Hendrik P. Scholte. The Historical Series of the Reformed Church in America in cooperation with the Van Raalte Institute no. 84, Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans, 2015; 278 blz., € 31,99, ISBN 978 08 0287 352 1

Vitrine

Gerard Raven


Nummer 27.3 bestellen

 
[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]