Jaarverslag 2015

Het bestuur

Het bestuur kwam in 2015 tweemaal bijeen, op 15 januari en 19 november. De belangrijkste taken voor het bestuur waren: het zoeken van een nieuwe hoofdredacteur voor Transparant, de continuering van de webredactie, het genereren van meer leden/abonnees en het organiseren van een VCH-jubileumbijeenkomst in 2016.

Het bestuur bestond eind 2015 uit de volgende leden: Arjan Nobel (voorzitter), Gerco Hennink (penningmeester en secretaris), Johan Snel, Leon van Damme, Dieke Heijboer-Paul, Carolien Boender.

Transparant

In totaal verschenen er vier nummers met daarin de volgende hoofdartikelen:

26.1

Uitgever Abspoel: ik zoek historici die geloof en geschiedenis willen verbinden (interview, Liesbeth van Huis en Ardjan Logmans)

Het graf van Karel de Grote (Gertram Schaeffer)

Lodewijk XIV: liefde en geloof (Luc Panhuysen)

Het uur der minne is verdwenen (Ardjan Logmans)

Een duel om het Binnenhof (Diederik Smit)

26.2

David Onnekink: Zoeken naar de verbinding (Johan van de Worp)

Merle d’Aubigné: vroom en vrolijk (Janneke de Jong-Slagman)

Onbeperkt gehecht aan majesteit en vaderland? (Pieter Prins)

Wegwijs in doolhof rond erkenning Armeense genocide (Peter van der Velden)

De bekering van Constantijn de Grote (Gertram Schaeffer)

26.3

‘Duister overwint niet door moordpartij in 1944’ (Jan Grisnich en Ardjan Logmans)

Bijbelverkoop steeg al vóór de Reformatie (Suzan Folkerts)

De Slag bij Waterloo in recente literatuur (Enne Koops)

Terugkeer naar de huisgemeenten? (Gertram Schaeffer)

Bank: Kerk worstelde met haar nationale betekenis (Jan Bank)

Boek nodigt uit zelf conclusies te trekken (Gert van Klinken)

Verzet katholieken had historische achtergrond (Theo Salemink en Marcel Poorthuis)

26.4

Historicus Fik Meijer vindt Jezus een bijzonder mens (Ardjan Logmans)

Bezorgde schrijvers en onbezorgde brieven, interview met dr. David van der Linden (Christiaan Veldman)

Waar de dijken braken (Christiaan Veldman)

Historisch bewijs voor het bestaan van Jezus? (Gertram Schaeffer)

Een rationele disputatie of een reformatorische provocatie? (Koos-jan de Jager)

De redactie

De redactie vergaderde vijf maal, waarbij vanzelfsprekend de inhoud van de tijdschriftnummers centraal stond. Ook vergaderde de redactie over allerhande pr-activiteiten rondom het blad, zoals het uitbouwen van de website en het bedienen van verschillende achterbangroepen. De redactie werkte nauw samen met het bestuur van de VCH, waarvan Transparant een onderdeel is.

Het redactieteam bestond eind 2015 uit de volgende leden: Ardjan Logmans (hoofdredacteur), Inge Schipper (eindredacteur), Christiaan Veldman (beeldredacteur), Johan van de Worp (redactiesecretaris), Naomi Bikker, Jan Grisnich, Koos-Jan de Jager en Gertram Schaeffer.

De volgende leden hebben in 2015 afscheid genomen: David Onnekink als hoofdredacteur, Cora Mallegrom als eindredacteur, en verder de redacteuren Liesbeth van Huit en Amber Bakkeren.

Ledenbestand

Eind 2015 telde de VCH 377 leden.