ANBI

De VCH is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De hiervoor benodigde gegevens zijn hier te raadplegen.
 
Naam: Vereniging van Christen-Historici
Fiscaal nummer/RSIN: 008791946
Contactgegevens: zie Contact
Bestuur: zie Bestuur
Doelstelling: zie Visie en Missie
Beloningsbeleid: Bestuurs- en redactieleden ontvangen geen vergoeding.
Beleidsplan: Jaarplan 2023
Jaarverslag: Jaarverslag 2022
Financiën: [volgt]