ANBI

De Vereniging van Christen-Historici is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor donateurs betekent dit dat het lidmaatschap aftrekbaar is van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Naam

Vereniging van Christen-Historici

Bestuurssamenstelling

Leon van Damme (secretaris)
Gerco Hennink (penningmeester)
Arjan Nobel (voorzitter)
Pieter Prins

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2015