Search Results for: Nederland in de jaren zestig

De Franse refugiés en de Waalse kerken

...  te bekeren tot het rooms-katholicisme. Bron onbekend De integratie van de Hugenoten die rond 1685 met tienduizenden tegelijk naar onze ...  verreweg de meeste asielzoekers wisten in de noordelijke Nederlanden hun weg te vinden; ze namen de plaatselijke zeden en gewoonten over ...

Transparant 24.4 (2013) is verschenen

...  24.4 (2013) is verschenen. Artikelen in dit nummer: Redactioneel David Onnekink Elke biograaf wordt geconfronteerd ...  Willem Bentinck (1649-1709), favoriet van koningstadhouder Willem III, schreef, koos ik voor een politieke casestudie, geen afgeronde ...  om empathie en eerlijkheid samen te laten gaan? Lees meer. Nederlander probeerde Amerikaans fundamentalisme te planten in Europa Hans ...

De vrouw in deze tijd in bijbels licht

...  is er in deze tijd veel te doen over de positie van de vrouw in de samenleving en over ...  leven. In de Tachtigjarige Oorlog waren er in de Nederlanden veel Spaanse soldaten en officieren. Zo schreef een Spaanse ...

Gereformeerden waarheen?

De opkomst van de moderne theologie in de Gereformeerde Kerken in de jaren vijftig van de 20e eeuw In theologisch ...  van de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen in Nederland. De theologen maakten deel uit van de samenleving, wat meer is: ze ...

De hoogste tijd! Augustinus’ niet-lineaire tijdsbegrip

De globalisering heeft sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een hoge vlucht genomen en ...  van hun tijd. Zestig jaar kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland, 1948-2008 (Assen 2008). Momenteel is hij als onderzoeker verbonden ...